કેટેગરી - એન્ટીગુઆ અને બાર્બુડા મુસાફરીના સમાચાર

એન્ટિગુઆ અને બાર્બુડા પ્રવાસ અને મુલાકાતીઓ માટે પ્રવાસન સમાચાર. તે અમેરિકામાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝનું એક ટાપુ સાર્વભૌમ રાજ્ય છે, જે કેરેબિયન સમુદ્ર અને એટલાન્ટિક મહાસાગરની વચ્ચે આવેલું છે. તેમાં બે મુખ્ય ટાપુઓ, એન્ટિગુઆ અને બાર્બુડા અને ઘણા નાના ટાપુઓનો સમાવેશ થાય છે (ગ્રેટ બર્ડ, ગ્રીન, ગિઆના, લોંગ, મેઇડન અને યોર્ક આઇલેન્ડ્સ અને આગળ દક્ષિણ, રેડondaંડા ટાપુ). કાયમી વસ્તીની સંખ્યા લગભગ 95,900 (2018 est.) છે, જેમાં 97% એન્ટિગુઆ પર રહેવાસી છે.

>