કેટેગરી - કોંગો, ડેમોક્રેટિક રિપબ્લિક પ્રવાસના સમાચાર

ડેમોક્રેટિક રિપબ્લિક theફ ક ,ંગો, જેને ડીઆર કોંગો, ડીઆરસી, ડીઆરઓસી, કોંગો-કિંશાસા અથવા ફક્ત કોંગો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તે મધ્ય આફ્રિકામાં સ્થિત એક દેશ છે. તે પહેલાં ઝાયર કહેવાતું. તે, વિસ્તાર મુજબ, પેટા સહારન આફ્રિકામાં સૌથી મોટો દેશ, આખા આફ્રિકામાં બીજા નંબરનો, અને વિશ્વનો 11 મો સૌથી મોટો દેશ છે.