કેટેગરી - ગેબન પ્રવાસ સમાચાર

ગેબન, મધ્ય આફ્રિકાના એટલાન્ટિક દરિયાકાંઠેનો દેશ, સંરક્ષિત પાર્કલેન્ડનો નોંધપાત્ર વિસ્તાર ધરાવે છે. ગોરીલ્લાઓ અને હિપ્પોઝથી લઈને વ્હેલ સુધીના તેના પ્રખ્યાત લોઆંગો નેશનલ પાર્કનો જંગલોનો દરિયા કિનારાનો વિસ્તાર વન્યજીવનની વિવિધતાને આશ્રય આપે છે. લોપ નેશનલ પાર્કમાં મોટાભાગે વરસાદી વનનો સમાવેશ થાય છે. અકાંડા નેશનલ પાર્ક તેના મેંગ્રોવ અને ભરતી બીચ માટે જાણીતું છે.

>