વર્ગ - ચાઇના યાત્રા સમાચાર

ચાઇના, સત્તાવાર રીતે પીપલ્સ રીપબ્લિક Chinaફ ચાઇના, પૂર્વ એશિયાનો એક દેશ છે અને વિશ્વનો સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતો દેશ છે, જેની વસ્તી 1.428 માં આશરે 2017 અબજ છે. લગભગ 9,600,000 ચોરસ કિલોમીટર આવરી લે છે, તે ત્રીજો સૌથી મોટો અથવા ચોથો સૌથી મોટો દેશ છે ક્ષેત્ર દ્વારા દેશ.

>