વર્ગ - બર્કિના ફાસો પ્રવાસ અને પ્રવાસીઓ અને પ્રવાસ વ્યવસાયિકો માટે પર્યટનના સમાચાર

બુર્કિના ફાસો પ્રવાસ અને મુલાકાતીઓ માટે પર્યટન સમાચાર. આતંકવાદ, ગુના અને અપહરણને લીધે બુરકિના ફાસોની યાત્રા ન કરો. દેશનો સારાંશ: આતંકવાદી જૂથો બુર્કિના ફાસોમાં હુમલાની કાવતરું ચાલુ રાખે છે. આતંકવાદીઓ ઓછી અથવા કોઈ ચેતવણી આપીને ગમે ત્યાં હુમલો કરી શકે છે. જો તમે બુર્કિના ફાસોની મુસાફરી કરવાનું નક્કી કરો છો: ઉચ્ચ જોખમવાળા વિસ્તારોની મુસાફરી માટે અમારી વેબસાઇટની મુલાકાત લો.

તાઇવાન અને બુર્કિના ફાસોએ ચીન વચ્ચે રાજદ્વારી સંબંધોને તોડી નાખ્યા ...

આફ્રિકન રાષ્ટ્ર દ્વારા રાજદ્વારી કટ કાપ્યા બાદ કહ્યું હતું કે તાઇવાન દ્વારા બુર્કિના ફાસો સાથેના સંબંધો તોડી દેવામાં આવ્યા છે ...

>