વર્ગ - બ્રુનેઇ પ્રવાસ સમાચાર

મુલાકાતીઓ માટે બ્રુનેઇ પ્રવાસ અને પર્યટન સમાચાર. મલેશિયા અને દક્ષિણ ચીન સમુદ્રથી ઘેરાયેલા 2 અલગ ભાગોમાં, બ્રુનેઇ બોર્નીયો ટાપુ પર એક નાનું રાષ્ટ્ર છે. તે તેના દરિયાકિનારા અને બાયોડિવર્સીફ વરસાદી જંગલો માટે જાણીતું છે, તેનો મોટાભાગનો જથ્થો અનામતની અંદર સુરક્ષિત છે. રાજધાની, બંદર સેરી બેગાવાન, જેમે'અશર હસીનીલ બોલ્કીઆહ મસ્જિદ અને તેના 29 સુવર્ણ ગુંબજોનું ઘર છે. રાજધાનીનો વિશાળ ઇસ્તાના નુરુલ ઇમાન મહેલ બ્રુનેઇના શાસક સુલતાનનું નિવાસસ્થાન છે.

>