કેટેગરી - માલી પ્રવાસના સમાચાર

માલી પ્રવાસ અને પ્રવાસીઓ અને પ્રવાસ વ્યવસાયિકો માટે પર્યટનના સમાચાર. માલી, સત્તાવાર રીતે રિપબ્લિક રિપબ્લિક, માલી એ પશ્ચિમ આફ્રિકામાં એક જમીનવાળો દેશ છે. માલી આફ્રિકાનો આઠમો સૌથી મોટો દેશ છે, જેનું ક્ષેત્રફળ ફક્ત 1,240,000 ચોરસ કિલોમીટર છે. માલીની વસ્તી 19.1 મિલિયન છે. 67 માં તેની 25% વસ્તી 2017 વર્ષથી ઓછી વયની હોવાનો અંદાજ છે. તેની રાજધાની બામાકો છે.

>