કેટેગરી - મેડાગાસ્કર મુસાફરીના સમાચાર

મેડાગાસ્કર પ્રવાસ અને મુલાકાતીઓ માટે પર્યટન સમાચાર. મેડાગાસ્કર, સત્તાવાર રીતે મેડાગાસ્કર રિપબ્લિક, અને અગાઉ મલાગાસી રિપબ્લિક તરીકે ઓળખાય છે, તે હિંદ મહાસાગરનો એક ટાપુ દેશ છે, જે પૂર્વ આફ્રિકાના દરિયાકાંઠે લગભગ 400 કિલોમીટર દૂર છે. 592,800 ચોરસ કિલોમીટર પર મેડાગાસ્કર વિશ્વનો બીજો સૌથી મોટો આઇલેન્ડ દેશ છે.

>