કેટેગરી - સાન મેરિનો મુસાફરીના સમાચાર

સાન મેરિનો પ્રવાસ અને પ્રવાસીઓ અને પ્રવાસ વ્યવસાયિકો માટે પર્યટનના સમાચાર. સાન મેરિનો પર તાજેતરની મુસાફરી અને પર્યટનના સમાચાર. સેન મેરિનોમાં સલામતી, હોટેલ્સ, રિસોર્ટ્સ, આકર્ષણો, પ્રવાસ અને પરિવહનના છેલ્લા સમાચાર. સાન મેરિનો પ્રવાસ માહિતી.

સાન મેરિનો એ એક પર્વતીય માઇક્રોસ્ટેટ છે જેની આસપાસ ઉત્તર-મધ્ય ઇટાલી છે. વિશ્વના સૌથી પ્રાચીન પ્રજાસત્તાકોમાં, તે તેના મોટાભાગના historicતિહાસિક સ્થાપત્યને જાળવી રાખે છે. મોન્ટે ટાઇટોનોના opોળાવ પર, રાજધાની બેસે છે, જેને સેન મરિનો પણ કહેવામાં આવે છે, જે તેના મધ્યયુગીન દિવાલોવાળા જૂના શહેર અને સાંકડી કોબ્લેસ્ટોન શેરીઓ માટે જાણીતું છે. 11 મી સદીમાં આવેલા ત્રણ ટાવર્સ, કિલ્લા જેવા કિલ્લાઓ, ટાઇટોનોના પડોશી શિખરોની ટોચ પર બેસે છે.
>