શ્રેણી - ટૂંકા સમાચાર

હોસ્પિટાલિટી, હોટેલ્સ અને રિસોર્ટ્સ, ડેસ્ટિનેશન્સ અને અન્ય ટ્રાવેલ ઈન્ડસ્ટ્રીના સમાચારો પરની ટૂંકી વાર્તા.