24/7 ઇટીવી બ્રેકિંગન્યૂઝ શો : વોલ્યુમ બટન પર ક્લિક કરો (વિડિઓ સ્ક્રીનની નીચે ડાબી બાજુએ)

શ્રેણી - પરિવહન

સમાચાર અને પરિવહન અંગેની માહિતી. અપડેટ્સ, એરપોર્ટ્સ, એરલાઇન્સ, બોઇંગ, એરબસ, ટીએસએ, આઈએટીએ, સીએલઆઈ, ટ્રેનો, કાર, સાયકલ અને પરિવહન અને મુસાફરીના સંદર્ભમાંના વલણો.અહીં ક્લિક કરો સમાચાર ટીપ્સ સબમિટ કરવા માટે.

ન્યૂઝીલેન્ડ બ્રેકિંગ ન્યૂઝ

ન્યુ ઝિલેન્ડ પ્રતિબંધો સમાપ્ત કરવા માટે 90% રસીકરણ દર નક્કી કરે છે

સંપૂર્ણપણે રસીકરણ કરાયેલા લોકો પરિવાર અને મિત્રો સાથે ફરી જોડાઈ શકશે, બારમાં જઈ શકશે અને ...