શ્રેણી - અરુબા

અરુબાના તાજા સમાચાર - મુસાફરી અને પ્રવાસન, ફેશન, મનોરંજન, રસોઈ, સંસ્કૃતિ, ઘટનાઓ, સલામતી, સુરક્ષા, સમાચાર અને પ્રવાહો.

અરુબા એ એક ટાપુ અને દક્ષિણ કેરેબિયન સમુદ્રમાં નેધરલેન્ડ કિંગડમનો એક ઘટક દેશ છે, જે લેઝર એંટીલ્સના મુખ્ય ભાગથી લગભગ 1,000 કિલોમીટર પશ્ચિમમાં અને વેનેઝુએલાના કાંઠાથી 29 કિલોમીટર ઉત્તરમાં સ્થિત છે.