શ્રેણી - આર્મેનિયા

આર્મેનિયાથી તાજા સમાચાર - મુસાફરી અને પ્રવાસન, ફેશન, મનોરંજન, રાંધણકળા, સંસ્કૃતિ, ઘટનાઓ, સલામતી, સુરક્ષા, સમાચાર અને પ્રવાહો.

આર્મેનિયા એશિયા અને યુરોપ વચ્ચેના પર્વતીય કાકેશસ પ્રદેશમાં એક રાષ્ટ્ર અને પૂર્વ સોવિયત પ્રજાસત્તાક છે. પ્રારંભિક ખ્રિસ્તી સંસ્કૃતિઓમાં, તેની વ્યાખ્યા ધાર્મિક સ્થળો દ્વારા કરવામાં આવી છે જેમાં ગાર્નીના ગ્રીકો-રોમન મંદિર અને ચોથી સદીના એચમિયાડઝિન કેથેડ્રલ, આર્મેનિયન ચર્ચનું મુખ્ય મથક છે. ખોર વિરપ મઠ એ તુર્કીમાં સરહદની આજુ બાજુ એક નિષ્ક્રિય જ્વાળામુખી, માઉન્ટ અરારટ નજીક એક તીર્થસ્થાન છે.