કેટેગરી - કોટ ડી'આઇવોર

કોટે ડી આઇવોરમાંથી તાજા સમાચાર - મુસાફરી અને પ્રવાસન, ફેશન, મનોરંજન, રાંધણકળા, સંસ્કૃતિ, ઘટનાઓ, સલામતી, સુરક્ષા, સમાચાર અને વલણો.

કોટ ડી આઇવireર એ પશ્ચિમ આફ્રિકન દેશ છે જેમાં બીચ રિસોર્ટ્સ, વરસાદી જંગલો અને ફ્રેન્ચ-વસાહતી વારસો છે. એટિલાન્ટિક કાંઠે આવેલ આબીદજાન દેશનું મુખ્ય શહેરી કેન્દ્ર છે. તેના આધુનિક સીમાચિહ્નોમાં ઝિગ્ગેરratટલાઇક, કોંક્રિટ લા પિરામાઇડ અને સેન્ટ પ Paulલ્સ કેથેડ્રલ શામેલ છે, જે એક આત્યંતિક માળખું છે જે એક વિશાળ ક્રોસ તરફ વળેલું છે. કેન્દ્રીય વ્યવસાય જિલ્લાના ઉત્તરમાં, બ Nationalન્કો રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન, હાઇકિંગ ટ્રેલ્સ સાથે વરસાદી સંરક્ષણ છે.