શ્રેણી - ઇજિપ્ત

ઇજિપ્તમાંથી તાજા સમાચાર - મુસાફરી અને પ્રવાસન, ફેશન, મનોરંજન, રાંધણકળા, સંસ્કૃતિ, ઘટનાઓ, સલામતી, સુરક્ષા, સમાચાર અને પ્રવાહો.

ઇજિપ્ત પ્રવાસ અને મુલાકાતીઓ માટે પર્યટન સમાચાર. ઇજિપ્ત, પૂર્વ પૂર્વ સાથે આફ્રિકાને જોડતો દેશ, ફેરોના સમયનો છે. મિલેનીયા-જૂનાં સ્મારકો ગીઝાના પ્રચંડ પિરામિડ્સ અને ગ્રેટ સ્ફિન્ક્સ તેમજ લૂક્સરના હાયરોગ્લાઇફથી જોડાયેલા કર્ણક મંદિર અને કિંગ્સ કબરોની ખીણ સહિત ફળદ્રુપ નાઇલ રિવર વેલી સાથે બેસે છે. રાજધાની કૈરોમાં પ્રાચીન પ્રાચીનકાળના સ્થળે મહંમદઅલી મસ્જિદ અને ઇજિપ્તની મ્યુઝિયમ જેવા ઓટોમાન સીમાચિહ્નો છે.