શ્રેણી - કેનેડા યાત્રા

કેનેડાથી તાજા સમાચાર - મુસાફરી અને પ્રવાસન, ફેશન, મનોરંજન, રસોઈ, સંસ્કૃતિ, ઘટનાઓ, સલામતી, સુરક્ષા, સમાચાર અને પ્રવાહો.

કેનેડા એ ઉત્તર અમેરિકાના ઉત્તરીય ભાગમાં એક દેશ છે. તેના દસ પ્રાંત અને ત્રણ પ્રદેશો એટલાન્ટિકથી માંડીને પેસિફિક સુધી અને ઉત્તર તરફ આર્ક્ટિક મહાસાગર સુધી ફેલાયેલા છે, જે કુલ વિસ્તાર પ્રમાણે વિશ્વનો બીજો સૌથી મોટો દેશ બનાવે છે.