શ્રેણી - કાબો વર્ડે

કાબો વર્ડેના તાજા સમાચાર - મુસાફરી અને પ્રવાસન, ફેશન, મનોરંજન, રાંધણકળા, સંસ્કૃતિ, ઘટનાઓ, સલામતી, સુરક્ષા, સમાચાર અને પ્રવાહો.

કાબો વર્ડે પ્રવાસ અને મુલાકાતીઓ માટે પર્યટન સમાચાર. કેપ વર્ડે અથવા કabબો વર્ડે, સત્તાવાર રીતે રિપબ્લિક ઓફ કabબો વર્ડે, એક ટાપુ દેશ છે જે મધ્ય એટલાન્ટિક મહાસાગરમાં 10 જ્વાળામુખી ટાપુઓનો દ્વીપસમૂહ ફેલાયેલો છે. તે એઝોર્સ, કેનેરી આઇલેન્ડ્સ, મેડેઇરા અને સેવેજ ટાપુઓ સાથે મ Macકરોનેસિયા ઇકોરિજિયનનો ભાગ છે.