શ્રેણી - બેનિન

બેનિનના તાજા સમાચાર - મુસાફરી અને પ્રવાસન, ફેશન, મનોરંજન, રાંધણકળા, સંસ્કૃતિ, ઘટનાઓ, સલામતી, સુરક્ષા, સમાચાર અને પ્રવાહો.

બેનિન, એક ફ્રેન્ચ ભાષી પશ્ચિમ આફ્રિકન રાષ્ટ્ર છે, તે વોડન (અથવા “વૂડૂ”) ધર્મનું જન્મસ્થળ છે અને લગભગ 1600-1900 ના પૂર્વ ડોહોમી કિંગડમનું ઘર છે. દાહોમીની પૂર્વ રાજધાની એબોમીમાં, Histતિહાસિક સંગ્રહાલય બે રાજવી મહેલો પર કબજો કરે છે, જેમાં રાજ્યના ભૂતકાળની ગણતરી કરવામાં આવે છે અને એક સિંહાસન માનવ ખોપરી ઉપર સવારી કરે છે. ઉત્તર તરફ, પેન્ડજારી રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન હાથીઓ, હિપ્પોઝ અને સિંહો સાથે સફારી આપે છે.