શ્રેણી - બેલીઝ

બેલીઝથી તાજા સમાચાર - મુસાફરી અને પ્રવાસન, ફેશન, મનોરંજન, રસોઈ, સંસ્કૃતિ, ઘટનાઓ, સલામતી, સુરક્ષા, સમાચાર અને પ્રવાહો.

બેલીઝ એ મધ્ય અમેરિકાના પૂર્વી કાંઠે એક રાષ્ટ્ર છે, જેમાં પૂર્વમાં કેરેબિયન સમુદ્ર કિનારે છે અને પશ્ચિમમાં ગાense જંગલ છે. Shફશોર, વિશાળ બેલીઝ બેરિયર રીફ, સેંકડો નીચાણવાળા ટાપુઓથી પથરાયેલા કાઇસ, સમૃદ્ધ દરિયાઇ જીવનનું આયોજન કરે છે. બેલીઝના જંગલ વિસ્તારોમાં કારાકોલ જેવા મય ખંડેર છે, તે તેના વિશાળ પિરામિડ માટે પ્રખ્યાત છે; લગૂન બાજુ લમનાઇ; અને અલીતુન હા, બેલીઝ સિટીની બહાર જ.