શ્રેણી - બોત્સ્વાના

બોત્સ્વાનાના તાજા સમાચાર - મુસાફરી અને પ્રવાસન, ફેશન, મનોરંજન, રસોઈ, સંસ્કૃતિ, ઘટનાઓ, સલામતી, સુરક્ષા, સમાચાર અને પ્રવાહો.

બોત્સ્વાના પ્રવાસ અને મુલાકાતીઓ માટે પર્યટન સમાચાર. બોત્સવાના, દક્ષિણ આફ્રિકાના લેન્ડલોક દેશ છે, તે કાલહારી ડિઝર્ટ અને ઓકાવાંગો ડેલ્ટા દ્વારા વ્યાખ્યાયિત લેન્ડસ્કેપ છે, જે મોસમી પૂર દરમિયાન આનંદી પ્રાણીઓનો નિવાસસ્થાન બની જાય છે. વિશાળ અસ્થિર નદી ખીણો અને અનડ્યુલેટિંગ ઘાસના મેદાનો સાથેનું વિશાળ સેન્ટ્રલ કાલહારી ગેમ રિઝર્વ, જીરાફ, ચિત્તા, હાયના અને જંગલી કૂતરા સહિત અસંખ્ય પ્રાણીઓનું ઘર છે.