શ્રેણી - મધ્ય આફ્રિકન રિપબ્લિક

સેન્ટ્રલ આફ્રિકન રિપબ્લિકના તાજા સમાચાર - મુસાફરી અને પર્યટન, ફેશન, મનોરંજન, રસોઈ, સંસ્કૃતિ, ઇવેન્ટ્સ, સલામતી, સુરક્ષા, સમાચાર અને વલણો.

સેન્ટ્રલ આફ્રિકન રિપબ્લિક એ મધ્ય આફ્રિકામાં આવેલ લેન્ડલોક દેશ છે. તેની ઉત્તરમાં ચાડ, ઉત્તરપૂર્વમાં સુદાન, પૂર્વમાં દક્ષિણ સુદાન, દક્ષિણમાં ડેમોક્રેટિક રિપબ્લિક ઑફ કૉંગો, દક્ષિણ-પશ્ચિમમાં કૉંગો રિપબ્લિક અને પશ્ચિમમાં કૅમેરૂન છે.