શ્રેણી - સાયપ્રસ

સાયપ્રેસના તાજા સમાચાર - મુસાફરી અને પ્રવાસન, ફેશન, મનોરંજન, રસોઈ, સંસ્કૃતિ, ઘટનાઓ, સલામતી, સુરક્ષા, સમાચાર અને પ્રવાહો.

સાયપ્રસ પ્રવાસ અને પ્રવાસીઓ અને પ્રવાસ વ્યવસાયિકો માટે પર્યટનના સમાચાર. સાયપ્રસ પર તાજેતરની મુસાફરી અને પર્યટનના સમાચાર. સાયપ્રસમાં સલામતી, હોટેલ્સ, રિસોર્ટ્સ, આકર્ષણો, પ્રવાસ અને પરિવહન વિશેના છેલ્લા સમાચાર. નિકોસિયા મુસાફરીની માહિતી. પેફોસ, લિમાસોલ, હાગિઆ નાપા, લાર્નાકા, એફ્રોડાઇટ આઇલેન્ડ