કેટેગરી - લોકો

લોકો મુસાફરી અને પર્યટન ઉદ્યોગમાં ચાલક શક્તિ છે. એક્ઝિક્યુટિવ્સ, જીએમ, મંત્રીઓ, નેતાઓ, સામાન્ય મુસાફરો, વગેરે. આ વાર્તા પ્રવાસ અને પર્યટન ચલાવતા લોકો, વિશ્વની મુસાફરીને કહેવાની વાર્તા ધરાવતા લોકો અને જે લોકોને અવાજ હોવો જરૂરી છે અને લોકોનો અવાજ છે તે વિશેની વાર્તા છે. મુસાફરી અને પર્યટન.

એરલાઇન્સ

સાઉથવેસ્ટ એરલાઇન્સ નવા નેતૃત્વ ફેરફારોની જાહેરાત કરે છે

જસ્ટિન જોન્સને સિનિયર વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ ઓપરેશનલ સ્ટ્રેટેજી એન્ડ ડિઝાઇન તરીકે બઢતી આપવામાં આવી છે, જ્યાં તે નેતૃત્વ કરશે...