બ્રેકિંગ આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર બ્રેકિંગ ટ્રાવેલ ન્યૂઝ સંસ્કૃતિ આતિથ્ય ઉદ્યોગ સમાચાર ઉત્તર કોરિયા બ્રેકિંગ ન્યૂઝ લોકો પ્રવાસન ટ્રાન્સપોર્ટેશન મુસાફરી લક્ષ્યસ્થાન સુધારો હવે ટ્રેડિંગ યુએસએ બ્રેકિંગ ન્યૂઝ

યુએસ સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટ: યુએસ નાગરિકોને ઉત્તર કોરિયાની મુસાફરી પર પ્રતિબંધ રહેશે

0a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a-17
0a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a-17
દ્વારા લખાયેલી મુખ્ય સોંપણી સંપાદક

The Trump administration will ban US citizens from traveling to North Korea, according to the State Department. It follows the death of American student Otto Warmbier after months in a North Korean prison.

Secretary of State Rex Tillerson authorized the implementation of a “geographical travel restriction” for North Korea, which would make it illegal to use a US passport to enter the country, said State Department spokeswoman Heather Nauert.

Two of the biggest travel agencies that bring Western tourists to North Korea were already contacted by the Swedish embassy in Pyongyang, which handles US diplomatic affairs in North Korea, and told that the ban would take effect in late August, according to the Wall Street Journal.

One of the tour operators, Young Pioneer Tours, said it was told that violating the ban would lead to the US government invalidating the traveler’s passport, the Journal reported.

The other leading organizer of guided tours to North Korea, the China-based Koryo Group, said the ban would affect up to 1,000 Americans who visit North Korea annually.

The administration had been considering the step since Warmbier’s death. The 22-year-old student passed away shortly after being medically evacuated in a coma from North Korea last month. Warmbier suffered a severe neurological injury from an unknown cause while in custody.

In March 2016, Pyongyang sentenced Warmbier to 15 years of hard labor, having accused him of stealing a propaganda poster while on a tour of the country.

There are at least three other Americans still in North Korean custody.

Americans seeking to visit North Korea for “humanitarian or other purposes may apply for a special validation passport,” Nauert said.

Since 1967, the US has intermittently restricted travel to a number of countries that were determined to be unsafe, including Algeria, Iraq, Lebanon, Libya, Sudan, Cuba and North Vietnam.

Print Friendly, PDF અને ઇમેઇલ

લેખક વિશે

મુખ્ય સોંપણી સંપાદક

મુખ્ય સોંપણી સંપાદક ઓલેગસિઝિયાકોવ છે