24/7 ઇટીવી બ્રેકિંગન્યૂઝ શો : વોલ્યુમ બટન પર ક્લિક કરો (વિડિઓ સ્ક્રીનની નીચે ડાબી બાજુએ)
બ્રેકિંગ આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર બ્રેકિંગ ટ્રાવેલ ન્યૂઝ ક્રૂઝીંગ ઇજિપ્ત બ્રેકિંગ ન્યૂઝ આતિથ્ય ઉદ્યોગ રોકાણો વૈભવી સમાચાર સમાચાર ટેકનોલોજી પ્રવાસન ટ્રાન્સપોર્ટેશન મુસાફરી લક્ષ્યસ્થાન સુધારો ટ્રાવેલ વાયર ન્યૂઝ

વાઇકિંગે તેના ઇજિપ્ત કાર્યક્રમના નવા ક્રુઝ શિપથી વિસ્તરણ કરવાની જાહેરાત કરી

0 એ 1 એ-7
0 એ 1 એ-7
દ્વારા લખાયેલી મુખ્ય સોંપણી સંપાદક

Viking today announced an expansion of its Egypt program for the 2020 season, which will include the launch of a new ship. Inspired by the design of the award-winning Viking Longships and built specifically for the Nile River, Viking Osiris is currently under construction and will double the company’s owned capacity in Egypt when it debuts in September 2020.

Also launching in the next year are two new Pre-Cruise Extensions designed to enhance guests’ base knowledge of Egyptology prior to arriving in Cairo. These five-day extensions to Viking’s Pharaohs & Pyramids itinerary will provide guests with Privileged Access to archives and exhibits in London and Oxford that are not normally accessible to the public. This announcement comes as Viking guests continue to express strong interest in Egypt – and just one year after the company launched Viking Ra, a completely renovated vessel and Viking’s first owned and operated ship on the Nile.

“Egypt has inspired explorers for generations, and it remains a top destination for many of our guests,” said Torstein Hagen, Chairman of Viking. “For more than two decades, we have led the river cruise industry with our fleet development and experiences that bring travelers closer to the cultures of the world. We remain committed to Egypt, and we look forward to introducing the historic treasures of the region to even more Viking guests.”

Viking Osiris

Hosting 82 guests in 41 staterooms, Viking Osiris will be a state-of-the art ship with the clean, elegant Scandinavian design for which Viking is known – and will join the company’s other ship on the Nile, Viking Ra, which launched in 2018. Viking is the first and only Western company to build, own and operate ships on the Nile.

Print Friendly, PDF અને ઇમેઇલ

લેખક વિશે

મુખ્ય સોંપણી સંપાદક

મુખ્ય સોંપણી સંપાદક ઓલેગસિઝિયાકોવ છે