એવિએશન કેપિટલ ગ્રૂપે 60 નવા એરબસ જેટનો ઓર્ડર આપ્યો છે

એવિએશન કેપિટલ ગ્રૂપે 60 નવા એરબસ જેટનો ઓર્ડર આપ્યો છે

એવિએશન કેપિટલ ગ્રૂપે 60 નવા એરબસ જેટનો ઓર્ડર આપ્યો છે

એવિએશન કેપિટલ ગ્રૂપે 60 નવા એરબસ જેટનો ઓર્ડર આપ્યો છે

લેખક વિશે

હેરી જહોનસન

હેરી જોહ્ન્સન માટે સોંપણી સંપાદક રહી છે eTurboNews 20 વર્ષથી વધુ માટે. તે હોનોલુલુ, હવાઈમાં રહે છે અને મૂળ યુરોપનો છે. તેને સમાચાર લખવાનો અને કવર કરવાનો શોખ છે.