બોઇંગે નવું 777-8 ફ્રેઇટર લોન્ચ કર્યું

બોઇંગે નવું 777-8 ફ્રેઇટર લોન્ચ કર્યું

બોઇંગે નવું 777-8 ફ્રેઇટર લોન્ચ કર્યું

બોઇંગે નવું 777-8 ફ્રેઇટર લોન્ચ કર્યું

લેખક વિશે

હેરી જહોનસન

હેરી જોહ્ન્સન માટે સોંપણી સંપાદક રહી છે eTurboNews 20 વર્ષથી વધુ માટે. તે હોનોલુલુ, હવાઈમાં રહે છે અને મૂળ યુરોપનો છે. તેને સમાચાર લખવાનો અને કવર કરવાનો શોખ છે.