કેટેગરી - નેપાળ બ્રેકિંગ ન્યૂઝ

નેપાળમાંથી તાજા સમાચાર - મુસાફરી અને પ્રવાસન, ફેશન, મનોરંજન, રસોઈ, સંસ્કૃતિ, ઘટનાઓ, સલામતી, સુરક્ષા, સમાચાર અને પ્રવાહો.

પ્રવાસીઓ અને પ્રવાસ વ્યવસાયિકો માટે નેપાળ પ્રવાસ અને પર્યટનના સમાચાર. નેપાળ ભારત અને તિબેટ વચ્ચેનું એક રાષ્ટ્ર છે જે તેના મંદિરો અને હિમાલય પર્વતો માટે જાણીતું છે, જેમાં માઉન્ટ. એવરેસ્ટ. રાજધાની કાઠમંડુમાં હિંદુ અને બૌદ્ધ મંદિરોથી ભરેલું મેઝેલીક જૂનું ક્વાર્ટર છે. કાઠમંડુ ખીણની આસપાસ સ્વયંભુનાથ છે, બૌદ્ધ મંદિર જે નિવાસી વાંદરાઓ સાથે છે; બૌદ્ધનાથ, એક વિશાળ બૌદ્ધ સ્તૂપ; પશુપતિનાથ ખાતે હિન્દુ મંદિરો અને સ્મશાન મેદાન; અને ભકતાપુરનું મધ્યયુગીન શહેર.

નેપાળ બ્રેકિંગ ન્યૂઝ

નેપાળ સરકાર દ્વારા પ્રવાસન ક્ષેત્રને ખુલ્લું જાહેર કરવું જોઈએ

નેપાળ પર્યટન સાહસિકો સરકારી કાર્યવાહીને સરળ બનાવવા માટે મળ્યા: નેપાળ તેના માટે બંધ કરવામાં આવ્યું છે ...