ચાઇના એરલાઇન્સ ચાર નવા બોઇંગ 777 ફ્રેઇટર્સનો ઓર્ડર આપે છે

ચાઇના એરલાઇન્સ ચાર નવા બોઇંગ 777 ફ્રેઇટર્સનો ઓર્ડર આપે છે

ચાઇના એરલાઇન્સ ચાર નવા બોઇંગ 777 ફ્રેઇટર્સનો ઓર્ડર આપે છે

ચાઇના એરલાઇન્સ ચાર નવા બોઇંગ 777 ફ્રેઇટર્સનો ઓર્ડર આપે છે

લેખક વિશે

હેરી જહોનસન

હેરી જોહ્ન્સન માટે સોંપણી સંપાદક રહી છે eTurboNews 20 વર્ષથી વધુ માટે. તે હોનોલુલુ, હવાઈમાં રહે છે અને મૂળ યુરોપનો છે. તેને સમાચાર લખવાનો અને કવર કરવાનો શોખ છે.