ચીનનું સામાન્ય ઉડ્ડયન 45,000 સુધીમાં 2040 એરક્રાફ્ટ સુધી પહોંચશે

ચીનનું સામાન્ય ઉડ્ડયન 45,000 સુધીમાં 2040 એરક્રાફ્ટ સુધી પહોંચશે

ચીનનું સામાન્ય ઉડ્ડયન 45,000 સુધીમાં 2040 એરક્રાફ્ટ સુધી પહોંચશે

ચીનનું સામાન્ય ઉડ્ડયન 45,000 સુધીમાં 2040 એરક્રાફ્ટ સુધી પહોંચશે

લેખક વિશે

હેરી જહોનસન

હેરી જોહ્ન્સન માટે સોંપણી સંપાદક રહી છે eTurboNews 20 વર્ષથી વધુ માટે. તે હોનોલુલુ, હવાઈમાં રહે છે અને મૂળ યુરોપનો છે. તેને સમાચાર લખવાનો અને કવર કરવાનો શોખ છે.