ઇઝરાયેલે દક્ષિણ આફ્રિકાના સાત દેશોના મુલાકાતીઓ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે

ઇઝરાયેલે દક્ષિણ આફ્રિકાના સાત દેશોના મુલાકાતીઓ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે

ઇઝરાયેલે દક્ષિણ આફ્રિકાના સાત દેશોના મુલાકાતીઓ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે

ઇઝરાયેલે દક્ષિણ આફ્રિકાના સાત દેશોના મુલાકાતીઓ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે

લેખક વિશે

હેરી જહોનસન

હેરી જોહ્ન્સન માટે સોંપણી સંપાદક રહી છે eTurboNews 20 વર્ષથી વધુ માટે. તે હોનોલુલુ, હવાઈમાં રહે છે અને મૂળ યુરોપનો છે. તેને સમાચાર લખવાનો અને કવર કરવાનો શોખ છે.