શ્રેણી - બોસ્નિયા અને હર્ઝેગોવિના

બોસ્નિયા અને હર્ઝેગોવિનાના તાજા સમાચાર - મુસાફરી અને પ્રવાસન, ફેશન, મનોરંજન, રાંધણકળા, સંસ્કૃતિ, ઘટનાઓ, સલામતી, સુરક્ષા, સમાચાર અને પ્રવાહો.

બોસ્નીયા અને હર્ઝેગોવિના પ્રવાસીઓ માટે પ્રવાસ અને પર્યટનના સમાચાર. બોસ્નીયા અને હર્ઝેગોવિના એ દક્ષિણપૂર્વ યુરોપના બાલ્કન દ્વીપકલ્પ પરનો દેશ છે. તેનો ગ્રામ્ય વિસ્તાર મધ્યયુગીન ગામો, નદીઓ અને તળાવો ઉપરાંત ક્રેઝી ડાયનારીક આલ્પ્સનો ઘર છે. રાષ્ટ્રીય રાજધાની સારાજેવોમાં 16 મી સદીના ગાઝી હુસ્રેવ-બેઇ મસ્જિદ જેવા સીમાચિહ્નો સાથે એક સુંદર સંગ્રહિત જૂનો ક્વાર્ટર, બારોઝિઆ છે. ઓટ્ટોમન યુગના લેટિન બ્રિજ એ આર્ચડુક ફ્રાન્ઝ ફર્ડિનાન્ડની હત્યાનું સ્થળ છે, જેણે પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધને સળગાવ્યું હતું.